VAC001 – Základy deskriptivní geometrie

VAC001 – Základy deskriptivní geometrie

Volitelný předmět

 

Kurz bude zahájen ve třetím týdnu  zimního semestru v pondělí 2. října 2022 a bude ukončen 4. prosince 2022.
Kurz bude probíhat vždy v pondělí od 18.00 v učebně Z240.

 
Komu je předmět určen:
Kurz je doporučen zejména studentům prvního ročníku, kteří neměli deskriptivní geometrii na střední škole.
 
Upozorňujeme, že předmět má 2 kredity.
 
Podmínkou k udělení zápočtu je 60% účast.
 
Studenti, kteří si chtějí tento volitelný předmět zapsat, se mohou přihlásit prostřednictvím intranetu.
 
Kurz se otevírá při minimálním počtu 10 zájemců.
 
icona pdf Leták
 

Uznávání zkoušek v akademickém roce 2023/2024

Přípravou podkladů pro uznávání zkoušek v akademickém roce 2023/2024 pověřuje vedoucí ÚMDG následující akademické pracovníky:

 

Předmět Uznávající dveře č.
 
Matematika – doktorské studium: prof. Ing. Jiří Vala, CSc. 220
 
Matematika – magisterské a bakalářské pro obor geodézie a kartografie: Mgr. Jan Šafařík, Ph.D. 221
 
Deskriptivní geometrie – bakalářské studium pro obor geodézie a kartografie: Mgr. Jan Šafařík, Ph.D.
RNDr. Jana Slaběňáková
221
227
 
Matematika – magisterské, bakalářské a kombinované studium: prof. Ing. Jiří Vala, CSc.
RNDr. Jana Slaběňáková
220
227
 
Konstruktivní geometrie – bakalářské a kombinované studium: Mgr. Jan Šafařík, Ph.D.
RNDr. Jana Slaběňáková
221
227
 
Pro uznávání zkoušek vyžadujeme:
 • originál a kopii potvrzení o vykonaných zkouškách, nestačí index (neplatí pro studenty FAST, jejichž výsledky lze najít v intranetu),
 • ověřené harmonogramy předmětů (neplatí pro studenty FAST).
Na výše uvedené pracovníky se obracejte v jejich úředních hodinách.

 

Schválil: Ing Jan Holešovský, Ph.D.,
vedoucí Ústavu matematiky a DG.
V Brně 1. září 2023.

Upozornění pro studenty

Upozorňuji studenty,
že zaregistrování se do RJ (rozvrhové jednotky) je povinností studentů, nikoliv učitelů. Řešení závažnějších problémů (individuální studijní plán, nemožnost zapsání se do RJ matematiky apod.) je v kompetenci RNDr. Rudolfa Schwarze, CSc., k čemu má vyčleněny úřední hodiny – středa 10.00 – 11.00.

Schválil: Ing Jan Holešovský, Ph.D.,
vedoucí Ústavu matematiky a DG.
V Brně 1. září 2023.

VAC004 – Řešené příklady z matematiky

VAC004 – Řešené příklady z matematiky

Volitelný předmět

 

Pro zimní semestr 2023 nabízí Ústav matematiky a deskriptivní geometrie nový volitelný předmět Řešené příklady z matematiky. Předmět je určen jako podpora základního kurzu Matematika 1. Cílem tohoto volitelného předmětu je usnadnit studentům prvního ročníku přechod ze střední školy a přispět ke zvýšení schopnosti studentů předmět Matematika 1 úspěšně absolvovat.

 
Komu je předmět určen?

Především posluchačům kurzu Matematika 1, kteří by si rádi upevnili své znalosti středoškolské matematiky a získali také jistotu při řešení vybraných témat předmětu Matematika 1, která činí studentům u zkoušky největší potíže. Vybraným okruhům z Matematiky 1 je možné se věnovat pečlivěji a studenti uvidí další typické příklady.

 
Jaké jsou podmínky?

Je potřeba se do předmětu včas zaregistrovat ve Studisu, neboť předmět bude otevřen jen při dostatečném počtu zájemců. Předmět je ukončen zápočtem, jehož jedinou podmínkou je splnění alespoň 60% účasti. Navíc je předmět hodnocen 2 kredity.

 
Kdy a kde?

V pondělí od 16:00 do 17:40 v učebně Z240; předmět začíná 2. týden semestru.

 

Bližší informace najdete na webu ústavu nebo u garanta předmětu.

 

Ing. Jan Holešovský, Ph.D.
garant předmětu

icona pdf Leták
 

Přednáška prof. Mihály Pituka – Conditional Lipschitz shadowing for ordinary differential equations

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Vás zve na přednášku

Conditional Lipschitz shadowing for ordinary differential equations

Úterý 29. srpna 2023 ve 13:00

 

Abstract. We introduce the notion of conditional Lipschitz shadowing which does not aim to shadow every pseudo-orbit, but only those which belong to a certain prescribed set. We establish two types of sufficient conditions under which certain nonautonomous ordinary differential equations have such a property. The first criterion applies to a semilinear differential equation provided that its linear part is hyperbolic and the nonlinearity is small in a neighborhood of the prescribed set. The second criterion requires that the logarithmic norm of the derivative of the right-hand side with respect to the state variable is uniformly negative in a neighborhood of the prescribed set. The results are applicable to important classes of model equations including the logistic equation, whose conditional shadowing has recently been studied. Several examples are constructed showing that the obtained conditions are optimal.

 

v zasedací místnosti ústavu (2. patro Z205), ul. Žižkova 17.

Přednášku přednese prof. Mihály Pituka,

Department of Mathematics, University of Pannonia, Egyetem út 10, 8200, Veszprém, Hungary

 

Přednáška je určena všem zájemcům o problematiku. Uskuteční za podpory programu Excelence RP902315002 a PPSŘ RP122314001.

 

Ing. Jan Holešovský, Ph.D.

vedoucí ÚMDG

 

Leták icona pdf

 

Výběrové řízení na obsazení míst studentských pedagogicko-vědeckých sil

Na základě pokynu děkana č. 5/2022
vypisuji k 1. 9. 2023 výběrové řízení na

4 místa studentských pedagogicko-vědeckých sil (SPVS)

na Ústav matematiky a deskriptivní geometrie FAST VUT v Brně.

 

Náplň SPVS:

 • spolupráce na zajištění výukového procesu (příprava didaktických pomůcek, digitálních prezentací, schémat, tabulek, snímků, diapozitivů atd.),
 • spolupráce na vědecko-výzkumných pracích.

Pracovní doba SPVS je 15 hodin měsíčně, za což student obdrží 1 500 Kč za měsíc formou mimořádného stipendia. Činnost SPVS probíhá od září do června. Přihlášky podávejte na sekretariát Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie do 20. 9. 2023.

V přihlášce mj. uveďte: jméno a příjmení, ročník studia, studijní skupinu, osobní číslo studenta (VUT číslo), e-mailovou kontaktní adresu, číslo mobilního telefonu. Děkan o navržených uchazečích rozhodne do 22. 9. 2023.

 

Ing. Jan Holešovský, Ph.D.

vedoucí ÚMDG

 

Výběrové řízení na obsazení míst studentských pedagogicko-vědeckých sil icona pdf

 

Jubileum prof. RNDr. Josefa Diblíka, DrSc.

Při kradmém pohledu na datum narození
 

prof. RNDr. Josefa Diblíka, DrSc.,

 
si dovolujeme, v souladu s pravidly GDPR co nejmlhavějším způsobem, upozornit na jeho významné, tedy sedmdesáté, životní jubileum 30. ledna 2023.

Prof. J. Diblík byl dlouholetým vedoucím Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FAST VUT v Brně. V současné době působí mimoto i na Ústavu matematiky FEKT a na výzkumném centru CEITEC, kde vede grant GA ČR i studenty doktorského studia.

Jeho osobní nasazení i významný vědecký přínos pro studium diferenčních, obyčejných diferenciálních, integrodiferenciálních i dalších rovnic kvalifikovaně zhodnotí povolanější odborníci domácí i zahraniční. Zde proto připomeneme jen základní údaje:

Prof. Josef DiblíkPedagogické a vědecké tituly:

 • M.S., Faculty of Mechanics and Mathematics, Oděská univerzita (Ukrajina), 1976
 • CSc., 1979, Oděská univerzita
 • RNDr., 1980, Masarykova univerzita, Brno
 • doc., 1986, Masarykova univerzita, Brno
 • prof., 1995, Masarykova univerzita, Brno
 • DrSc., 2000, Akademie věd ČR, Praha

Hostující profesor:

 • Humboldt University, Berlin
 • University of Klagenfurt
 • Technical University Dresden
 • Poznan Technical University
 • Warsaw University, Bialystok
 • Žilinská univerzita
 • Kiev University

Ocenění vědeckou komunitou:

 • Outstanding Student Price of the Minister of Education, Kiev, 1974
 • Medal of Military Academy, Brno, 1997
 • Memory Medal of the Dean of Faculty of Sciences, Žilinaská univerzita, 2003
 • Memory letter of the Dean of Faculty of Sciences, Žilinská univerzita, 2008
 • Memory medal of M. M. Bogoljubov, Kiev, 2009
 • Academician of Academy of Science of Ukrainian Universities, 2015
 • Gold Medal Signum Excellentiae, FAST VUT v Brně, 2016
 • Medal of Higher School Academy of Sciences of Ukraine on the occasion of 25th anniversary of Higher School Academy of Sciences of Ukraine for distinguished scientific achievements in the theory of differential equations, control theory and optimization theory, 2017
 • Gratitude letter of Taras Shevchenko National Universit of Kyiv, Faculty of Computer Science and Cybernetics, for many years of scientific cooperation, 2017
 • Memory medal of the Rector of Žilina University in Žilina and the Dean of Faculty of Mechanical Engineering of Žilina, Žilinská univerzita, 2018
 • Memory medal of the Dean of Faculty of Civil Engineering, FAST VUT v Brně, 2019
 • Mistr cechu hmotařského, FAST VUT v Brně, 2023

Přejme Josefu Diblíkovi i jeho pokračovatelům, aby měli příležitosti tento seznam významně rozhojňovat.