Konstruktivní / Deskriptivní geometrie

Informace ke zkoušce a zápočtu

 
icona pdf Informace ke zkoušce z předmětu BAA013 – Konstruktivní geometrie
icona pdf Informace k zápočtu z předmětu BAA013 – Konstruktivní geometrie
icona pdf Informace ke zkoušce z předmětu BAA007 – Deskriptivní geometrie (G)
icona pdf Informace k zápočtu z předmětu BAA007 – Deskriptivní geometrie (G)
icona pdf Informace ke zkoušce z předmětu BAA015 – Deskriptivní geometrie (APS)
icona pdf Informace k zápočtu z předmětu BAA015 – Deskriptivní geometrie (APS)
icona pdf Informace k volitelnému předmětu VAC001 – Základy deskriptivní geometrie
 

Materiály pro studenty

 
icona pdf BAA007 – Zadání rysů na zimní semestr 2021/2022

icona ggb Bulantová, Jana – Mencáková, Kristýna – Morávková, Blanka – Šafařík, Jan – Vítková, Lenka – Zrůstová, Lucie: Sbírka řešených příkladů z konstruktivní geometrie

icona zip Bulantová, Jana – Prudilová, Květoslava – Roušar, Josef – Šafařík, Jan – Zrůstová, Lucie: Sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně
icona zip Bulantová, Jana – Prudilová, Květoslava – Puchýřová, Jana – Roušar, Josef – Roušarová, Veronika – Slaběňáková, Jana – Šafařík, Jan – Šafářová, Hana – Zrůstová, Lucie: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně
icona zip Šafářová, Jana: Teoretické řešení střech
icona zip Bulantová, Jana – Prudilová, Květoslava – Puchýřová, Jana – Zrůstová, Lucie: Úlohy v kosoúhlém promítání
icona zip Bulantová, Jana – Prudilová, Květoslava – Puchýřová, Jana – Zrůstová, Lucie: Úlohy o zborcených plochách
icona zip Bulantová, Jana – Morávková, Blanka – Prudilová, Květoslava – Puchýřová, Jana – Roušar, Josef – Slaběňáková, Jana – Šafařík, Jan – Šafářová, Hana – Zrůstová, Lucie: Vyrovnávací kurz deskriptivní geometrie BA91
icona zip Hon, Pavel – Prudilová, Květoslava – Roušar, Josef – Roušarová, Veronika – Slaběňáková, Jana: Descriptive Geometry

Poznámka: CD-ROMy jsou uložené jako archivy. Je proto nutné je nejprve uložit na lokální počítač a rozbalit. CD-ROM se poté spustí pomocí souboru cont32.exe.

icona pdf Šafařík, Jan:Cvičení z deskriptivní geometrie pro obor Geodézie a kartografie
icona pdf Šafařík, Jan:Technické osvětlení
icona pdf Normalizované formáty papíru
icona xlsx Slaběňáková, Jana – Roušarová, Veronika – Roušar, Josef: Česko-anglický a anglicko-český odborný slovník deskriptivní geometrie