Volitelné předměty v letním semestru

V letním semestru otevírá Ústav matematiky a deskriptivní geometrie dva volitelné předměty. Předměty budou otevřeny při dostatečném počtu přihlášených studentů, do předmětů se registrujte ve Studisu do 11. února 2024. Výuka předmětů bude zahájena ve 2. týdnu semestru.

Předmět Řešené příklady z matematiky 2 (VAC003) je určen posluchačům základního kurzu Matematika 2, kteří by si rádi upevnili své znalosti a získali větší jistotu při řešení příkladů z témat, která činí studentům 1. ročníku největší potíže. Pro absolvování je vyžadována 60% účast, předmět je hodnocen 2 kredity.

Počítačová podpora numerických metod (VAC002) je předmět určený zájemcům o metody numerické matematiky a jejich implementaci. V rámci cvičení Matematiky 1 jsou na kalkulačkách zpravidla řešeny jen drobné příklady, na kterých často ovšem není možné zcela docenit výhody a nevýhody jednotlivých metod. Metody budou implementovány ve výpočetním softwaru Matlab (předchozí znalost softwaru není vyžadována), který mohou studenti později také využít při řešení svých bakalářských a diplomových prací. Předmět je hodnocen 2 kredity.

 
icona pdf VAC002 – informace k předmětu
icona pdf VAC003 – informace k předmětu