Ceny města Brna převzali 3 zástupci VUT – matematik, fyzička a architekt

Zastupitelé města Brna v úterý 30. ledna ocenili osobnosti, které výrazným a pozitivním způsobem ovlivňují některou z oblastí veřejného života a přispívají tak k dobrému jménu města. Mezi 13 oceněnými byli také tři zástupci Vysokého učení technického v Brně. Z rukou primátorky Markéty Vaňkové převzali Cenu města Brna matematik Josef Diblík, fyzička Ilona Müllerová a architekt Marek Štěpán.

Profesor RNDr. Josef Diblík, DrSc. patří k nejvýraznějším tvůrčím vědeckým a pedagogickým osobnostem VUT, kde působí od 80. let. Byl vedoucím Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie Fakulty stavební VUT, je činný na Ústavu matematiky FEKT a na CEITEC VUT. Jeho výzkum spadá do oblasti aplikované matematiky se specializacemi na oblasti důležité pro technické obory – stabilitu řešení systémů modelovaných rovnicemi různých typů, jejich řiditelnost a stabilizaci. Významně přispívá k propojování aplikované matematiky s technicky orientovanými oblastmi, například se systémy automatického řízení. Výsledky výzkumu publikuje ve špičkových světových časopisech. Za vědecké výsledky byl mnohokrát oceněný, mimo jiné je nositelem medaile M. M. Bogoljubova za vynikající matematické výsledky.
 

Prof. Josef Diblík
Matematik Josef Diblík byl dlouholetým vedoucím Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie Fakulty stavební VUT. Ocenění získal za přínos pro oblast přírodní vědy | Autor: Marie Schmerková