Přednáška Dr. Eweliny Zalot – Spectral resolutions for non-self-adjoint convolution operators

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Vás zve na přednášku

Spectral resolutions for non-self-adjoint convolution operators

Čtvrtek 20. června 2024 v 11:00

 

Abstract. This talk presents a spectral theory for a class of non-self-adjoint convolution type operators. Particular attention is paid to spectral decomposition (in terms of suitable invariant chains) of the convolution operators under consideration, summing up the extension to them of the classical Schur theory on the triangular decomposition of matrices. It is considered the general case of operators defined on Banach spaces. Applications to the spectral theory of periodic Jacobi type operators that are applicable to mathematics, physics, mathematical physics and others will also be given.

 

v zasedací místnosti ústavu (2. patro Z205), ul. Žižkova 17.

Přednášku přednese Dr. Ewelina Zalot,

Faculty of Applied Mathematics, AGH University of Krakow, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland

 

Přednáška je určena všem zájemcům o problematiku.

 

Ing. Jan Holešovský, Ph.D.

vedoucí ÚMDG

 

Leták icona pdf

 

Ceny města Brna převzali 3 zástupci VUT – matematik, fyzička a architekt

Zastupitelé města Brna v úterý 30. ledna ocenili osobnosti, které výrazným a pozitivním způsobem ovlivňují některou z oblastí veřejného života a přispívají tak k dobrému jménu města. Mezi 13 oceněnými byli také tři zástupci Vysokého učení technického v Brně. Z rukou primátorky Markéty Vaňkové převzali Cenu města Brna matematik Josef Diblík, fyzička Ilona Müllerová a architekt Marek Štěpán.

Profesor RNDr. Josef Diblík, DrSc. patří k nejvýraznějším tvůrčím vědeckým a pedagogickým osobnostem VUT, kde působí od 80. let. Byl vedoucím Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie Fakulty stavební VUT, je činný na Ústavu matematiky FEKT a na CEITEC VUT. Jeho výzkum spadá do oblasti aplikované matematiky se specializacemi na oblasti důležité pro technické obory – stabilitu řešení systémů modelovaných rovnicemi různých typů, jejich řiditelnost a stabilizaci. Významně přispívá k propojování aplikované matematiky s technicky orientovanými oblastmi, například se systémy automatického řízení. Výsledky výzkumu publikuje ve špičkových světových časopisech. Za vědecké výsledky byl mnohokrát oceněný, mimo jiné je nositelem medaile M. M. Bogoljubova za vynikající matematické výsledky.
 

Prof. Josef Diblík
Matematik Josef Diblík byl dlouholetým vedoucím Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie Fakulty stavební VUT. Ocenění získal za přínos pro oblast přírodní vědy | Autor: Marie Schmerková

VAC002 – Počítačová podpora numerických metod

VAC002 – Počítačová podpora numerických metod

Volitelný předmět

 
Komu je tento předmět určen?

Pro všechny studenty, kteří mají zájem o vědecko-technické výpočty, numerickou matematiku nebo programování a kteří dobře chápou, že až teprve s použitím počítačů numerické metody ukazují svou skutečnou sílu.

 
S jakými nástroji se naučíme pracovat a k čemu nám to celé bude?

V kurzu se učíme pracovat v prostředí MATLABu. Ale ne stylem pouze si ukázat, jak chytrý je MATLAB, ne pouze využívat předpřipravené matlabovské procedury. Snažíme se u základních metod numerické matematiky sestavit a implementovat vlastní programy, co nejvíce nezávislé na předefinovaných procedurách MATLABu. Ale tak, abychom si svůj výpočet dokázali vhodným nástrojem MATLABu zkontrolovat a náš program následně vyladit. Daleko lépe tak pronikneme do podstaty jednotlivých numerických metod: Numerickou metodu často do všech detailů pochopíš a oceníš, až když ji sám programuješ.

 
Proč to děláme zrovna takovým způsobem?

Učíme se tak vlastně dvě věci naráz: pracovat v MATLABu i samostatně programovat. Aby studenti, kteří kurz VAC002 absolvují, nebyli omezení pouze na prostředí MATLABu. Aby získali programátorské zkušenosti, které budou snadno přenositelné např. do VisualBASICu, C/C++, Javě, Pythonu nebo Fortranu. Když jednou zvládnete samostatně zprogramovat např. Gaussovu-Seidlovu metodu řešení soustav lineárních algebraických rovnic v prostředí MATLABu, napsat takový program v jiném programovacím jazyce je pak už jenom o tom, pohlídat si syntaxi tohoto nového jazyka.

 
Je potřeba mít zvládnuty základy programování?

Ne, předmět může začít navštěvovat i student, který zatím nikdy neprogramoval. Je potřeba mít chuť učit se novým věcem nad rámec obvyklých studijních povinností.

 
Kdy a kde?

Vždy v pondělí od 16.00 do 17.50 na počítačové učebně Z203.

 

Další informace k předmětu Vám rád poskytne
RNDr. Oto Přibyl
pribyl.o@fce.vutbr.cz

icona pdf Leták
 

VAC003 – Řešené příklady z matematiky 2

VAC003 – Řešené příklady z matematiky 2

Volitelný předmět

 

Pro letní semestr nabízí Ústav matematiky a deskriptivní geometrie volitelný předmět, který má sloužit jako podpora k předmětu Matematika 2, a tím přispět ke zvýšení schopnosti studentů předmět Matematika 2 úspěšně absolvovat.

 
Komu je tento předmět určen?

Především studentům, kteří si chtějí upevnit své znalosti a získat větší jistotu při řešení příkladů z témat, která činí posluchačům předmětu Matematika 2 největší potíže. Vybraným okruhům z Matematiky 2 se lze věnovat pečlivěji a studenti uvidí další typické příklady.

 
Jaké jsou podmínky?

Je potřeba se do předmětu včas zaregistrovat ve Studisu, neboť předmět bude otevřen jen při dostatečném počtu zájemců. Předmět je ukončen zápočtem, jehož jedinou podmínkou je splnění alespoň 60% účasti. Navíc je předmět hodnocen 2 kredity.

 
Kdy a kde?

V úterý od 18:00 do 19:40 v učebně Z240; předmět začíná 2. týden semestru.

 

Další informace k předmětu Vám rád poskytne
Ing. Jan Holešovský, Ph.D.
garant předmětu

icona pdf Leták
 

Volitelné předměty v letním semestru

V letním semestru otevírá Ústav matematiky a deskriptivní geometrie dva volitelné předměty. Předměty budou otevřeny při dostatečném počtu přihlášených studentů, do předmětů se registrujte ve Studisu do 11. února 2024. Výuka předmětů bude zahájena ve 2. týdnu semestru.

Předmět Řešené příklady z matematiky 2 (VAC003) je určen posluchačům základního kurzu Matematika 2, kteří by si rádi upevnili své znalosti a získali větší jistotu při řešení příkladů z témat, která činí studentům 1. ročníku největší potíže. Pro absolvování je vyžadována 60% účast, předmět je hodnocen 2 kredity.

Počítačová podpora numerických metod (VAC002) je předmět určený zájemcům o metody numerické matematiky a jejich implementaci. V rámci cvičení Matematiky 1 jsou na kalkulačkách zpravidla řešeny jen drobné příklady, na kterých často ovšem není možné zcela docenit výhody a nevýhody jednotlivých metod. Metody budou implementovány ve výpočetním softwaru Matlab (předchozí znalost softwaru není vyžadována), který mohou studenti později také využít při řešení svých bakalářských a diplomových prací. Předmět je hodnocen 2 kredity.

 
icona pdf VAC002 – informace k předmětu
icona pdf VAC003 – informace k předmětu
 

Jarní přípravné kurzy z matematiky a fyziky a kurz deskriptivní geometrie

JARNÍ PŘÍPRAVNÉ KURZY z matematiky a fyziky
a kurz deskriptivní geometrie

2. března až 13. dubna 2024, kurz CŽV.

Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav fyziky a Ústav matematiky a deskriptivní geometrie připravily pro uchazeče o studium na FAST VUT v Brně zahajovaném v akademickém roce 2024–2025 Jarní přípravný kurz fyziky a matematiky k přijímacím zkouškám a kurz deskriptivní geometrie.
 
Fyzikální teoretické okruhy a příklady jsou voleny s cílem zdárného složení přijímacích zkoušek. Důraz je kladen na osvojení si základních fyzikálních principů a dějů, včetně snahy o samostatnou a správnou volbu postupu při řešení příkladů.  
Kurz z deskriptivní geometrie nabídne první seznámení s problematikou, kurz z matematiky a fyziky pomůže také částečně připravit k maturitě.
 
V případě otevření kurzů budou vyučované prezenční formou.
 
PO ÚSPĚŠNÉM ABSOLVOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉHO TESTU Z MATEMATIKY A FYZIKY V RÁMCI JARNÍCH PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ BUDE MOŽNÉ PŘIJETÍ UCHAZEČŮ BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.

 

NA TYTO KURZY SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT POUZE ELEKTRONICKY OD 8. 1. 2024 DO 2. 3. 2024
na stránkách
http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/

 
icona pdf Leták