Kurz celoživotního vzdělávání „Řešení aplikačních úloh z matematiky II“

KURZ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
ŘEŠENÍ APLIKAČNÍCH ÚLOH Z MATEMATIKY II

 

Kurz bude zahájen ve čtvrtém týdnu  zimního semestru v úterý 11. října 2022 a bude ukončen 29. litopadu 2022.

 
Náplň kurzu:
Kurz je zaměřen na doplnění a rozšíření znalostí aplikačních úloh z matematiky formou řešených příkladů. Je doporučen zejména studentům 2. ročníku, kteří si chtějí zlepšit a upevnit svoje znalosti v aplikačních oblastech využívajících základy vysokoškolské matematiky a v oblasti využívané základní matematiky.
 
Časový rozvrh a cena:
Kurz proběhne v osmi lekcích, vždy v úterý v době od 18:00 – 19:30, posluchárna bude oznámena na stránkách Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie.
Cena kurzu (včetně DPH) je 770Kč.
 

NA TYTO KURZY SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT POUZE ELEKTRONICKY OD 30. 9. 2022
na stránkách
http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/

 
icona pdf Leták
 

Volitelný předmět Základy deskriptivní geometrie, VAC001

Volitelný předmět
Základy deskriptivní geometrie, VAC001

 

Kurz bude zahájen ve třetím týdnu  zimního semestru v pondělí 3. října 2022 a bude ukončen 5. prosince 2022.
Kurz bude probíhat vždy v pondělí od 18.00 v učebně Z240.

 

Náplň kurzu:
Náplň kurzu je na fakultním intranetu. Je doporučen zejména studentům prvního ročníku, kteří neměli deskriptivní geometrii na střední škole.
 
Upozorňujeme, že předmět má 1 kredit.
 
Podmínkou k udělení zápočtu je 60% účast.
 
Studenti, kteří si chtějí tento volitelný předmět zapsat, se mohou přihlásit prostřednictvím intranetu.
 
Kurz se otevírá při minimálním počtu 10 zájemců.
 
icona pdf Leták
 

Upozornění pro studenty

Upozorňuji studenty,
že zaregistrování se do RJ (rozvrhové jednotky) je povinností studentů, nikoliv učitelů. Řešení závažnějších problémů (individuální studijní plán, nemožnost zapsání se do RJ matematiky apod.) je v kompetenci RNDr. Rudolfa Schwarze, CSc., k čemu má vyčleněny úřední hodiny – pátek 11.30 – 12.00.

Schválil: Ing Jan Holešovský, Ph.D.,
vedoucí Ústavu matematiky a DG.
V Brně 1. září 2022.

Uznávání zkoušek v akademickém roce 2022/2023

Přípravou podkladů pro uznávání zkoušek v akademickém roce 2021/2022 pověřuje vedoucí ÚMDG následující akademické pracovníky:

 

Předmět Uznávající dveře č.
 
Matematika – doktorské studium: prof. Ing. Jiří Vala, CSc. 220
 
Matematika – magisterské, bakalářské a kombinované studium
pro obor geodézie a kartografie:
Mgr. Jan Šafařík, Ph.D. 221
 
Deskriptivní geometrie – magisterské, bakalářské a kombinované studium
pro obor geodézie a kartografie:
Mgr. Jan Šafařík, Ph.D.
RNDr. Jana Slaběňáková
221
227
 
Matematika – magisterské, bakalářské a kombinované studium: prof. Ing. Jiří Vala, CSc.
RNDr. Jana Slaběňáková
220
227
 
Konstruktivní geometrie – magisterské a bakalářské studium: Mgr. Jan Šafařík, Ph.D.
RNDr. Jana Slaběňáková
221
227
 
Deskriptivní geometrie – kombinované studium: Mgr. Jan Šafařík, Ph.D.
RNDr. Jana Slaběňáková
221
227
 
Pro uznávání zkoušek vyžadujeme:
  • originál a kopii potvrzení o vykonaných zkouškách (nestačí index)(neplatí pro studenty FAST, jejichž výsledky lze najít v intranetu)
  • ověřené harmonogramy předmětů (neplatí pro studenty FAST)
Na výše uvedené pracovníky se obracejte v jejich úředních hodinách.

 

Schválil: Ing Jan Holešovský, Ph.D.,
vedoucí Ústavu matematiky a DG.
V Brně 30. srpna 2022.