Studium

Pedagogická činnost:

 

 • Matematika a deskriptivní geometrie (základní kurzy, v češtině, v angličtině) – fakulta stavební
 • Matematika a deskriptivní geometrie – fakulta architektury
 • Operační výzkum
 • Matematické metody v ekonomii
 • Regresní a korelační analýza
 • Numerické metody
 • Aplikovaná matematika
 • Časové řady
 • Realizace distančního vzdělávání, E-learning

 

Uznávání zkoušek v akademickém roce 2023/2024

 

Přípravou podkladů pro uznávání zkoušek v akademickém roce 2023/2024 pověřuje vedoucí ÚMDG následující akademické pracovníky:

 

Předmět Uznávající dveře č.
 
Matematika – doktorské studium: prof. Ing. Jiří Vala, CSc. 220
 
Matematika – magisterské, bakalářské pro obor geodézie a kartografie: Mgr. Jan Šafařík, Ph.D. 221
 
Deskriptivní geometrie – bakalářské studium pro obor geodézie a kartografie: Mgr. Jan Šafařík, Ph.D.
RNDr. Jana Slaběňáková
221
227
 
Matematika – magisterské, bakalářské a kombinované studium: prof. Ing. Jiří Vala, CSc.
RNDr. Jana Slaběňáková
220
227
 
Konstruktivní geometrie – bakalářské a kombinované studium: Mgr. Jan Šafařík, Ph.D.
RNDr. Jana Slaběňáková
221
227
 
Pro uznávání zkoušek vyžadujeme:
 • originál a kopii potvrzení o vykonaných zkouškách, nestačí index (neplatí pro studenty FAST, jejichž výsledky lze najít v intranetu),
 • ověřené harmonogramy předmětů (neplatí pro studenty FAST).
Na výše uvedené pracovníky se obracejte v jejich úředních hodinách.

 

Schválil: Ing Jan Holešovský, Ph.D.,
vedoucí Ústavu matematiky a DG.
V Brně 1. září 2023.

 

Upozornění pro studenty

 

Upozorňuji studenty,
že zaregistrování se do RJ (rozvrhové jednotky) je povinností studentů, nikoliv učitelů. Řešení závažnějších problémů (individuální studijní plán, nemožnost zapsání se do RJ matematiky apod.) je v kompetenci RNDr. Rudolfa Schwarze, CSc., k čemu má vyčleněny úřední hodiny – středa 10.00 – 11.00.

Schválil: Ing Jan Holešovský, Ph.D.,
vedoucí Ústavu matematiky a DG.
V Brně 1. září 2023.

 

Seznam garantů a jejich zástupců pro vybrané předměty ústavu matematiky a deskriptivní geometrie

 

Garanti řeší závažnější problémy, které se týkají výuky, můžete se na ně obracet v době jejich konzultačních hodin nebo po domluvě.

Zkratka Předmět Garant Semestr
BAA001 Matematika 1 zastupující garant Mgr. Jana Bulanová, Ph.D. zimní
BAA002 Matematika 2 Kozák Vladislav, doc. Ing., CSc. letní
BAA003 Matematika 3 Kozák Vladislav, doc. Ing., CSc. zimní
BAA004 Matematika 4 Holešovský Jan, Ing., Ph.D. zimní
BAA007 Deskriptivní geometrie Šafařík Jan, Mgr. et Mgr., Ph.D. zimní
BAA008 Matematika 1 (G) zastupující garant Mgr. et Mgr. Jan Šafařík, Ph.D. zimní
BAA009 Matematika 2 (G) Diblík Josef, prof. RNDr., DrSc. letní
BAA010 Matematika 3 (G) Diblík Josef, prof. RNDr., DrSc. zimní
BAA012 Matematika 1 (EVB) zastupující garant Mgr. Jana Bulanová, Ph.D. zimní
BAA013 Konstruktivní geometrie zastupující garant RNDr. Lucie Zrůstová, Ph.D. letní
BAA014 Matematika (APS) Šafařík Jan, Mgr. et Mgr., Ph.D. zimní
BAA015 Deskriptivní geometrie (APS) Šafařík Jan, Mgr. et Mgr., Ph.D. zimní
NAA017 Matematika 5 (V) Vala Jiří, prof. Ing., CSc. zimní
NAA019 Matematika 5 (S) Vala Jiří, prof. Ing., CSc. zimní
NAA020 Matematika 5 (R) Vala Jiří, prof. Ing., CSc. zimní
NAA021 Matematika 5 (M) Vala Jiří, prof. Ing., CSc. zimní
NAA022-A Matematika 5 (K) Vala Jiří, prof. Ing., CSc. zimní
NAA024 Matematika 5 (E) Vala Jiří, prof. Ing., CSc. zimní

 

Schválil: Ing Jan Holešovský, Ph.D.,
vedoucí Ústavu matematiky a DG.
V Brně 12. září 2023.