Studium

Pedagogická činnost:

 

 • Matematika a deskriptivní geometrie (základní kurzy, v češtině, v angličtině) – fakulta stavební
 • Matematika a deskriptivní geometrie – fakulta architektury
 • Operační výzkum
 • Matematické metody v ekonomii
 • Regresní a korelační analýza
 • Numerické metody
 • Aplikovaná matematika
 • Časové řady
 • Realizace distančního vzdělávání, E-learning

 

Uznávání zkoušek v akademickém roce 2022/2023

 

Přípravou podkladů pro uznávání zkoušek v akademickém roce 2021/2022 pověřuje vedoucí ÚMDG následující akademické pracovníky:

 

Předmět Uznávající dveře č.
 
Matematika – doktorské studium: prof. Ing. Jiří Vala, CSc. 220
 
Matematika – magisterské, bakalářské a kombinované studium
pro obor geodézie a kartografie:
Mgr. Jan Šafařík, Ph.D. 221
 
Deskriptivní geometrie – magisterské, bakalářské a kombinované studium
pro obor geodézie a kartografie:
Mgr. Jan Šafařík, Ph.D.
RNDr. Jana Slaběňáková
221
227
 
Matematika – magisterské, bakalářské a kombinované studium: prof. Ing. Jiří Vala, CSc.
RNDr. Jana Slaběňáková
220
227
 
Konstruktivní geometrie – magisterské a bakalářské studium: Mgr. Jan Šafařík, Ph.D.
RNDr. Jana Slaběňáková
221
227
 
Deskriptivní geometrie – kombinované studium: Mgr. Jan Šafařík, Ph.D.
RNDr. Jana Slaběňáková
221
227
 
Pro uznávání zkoušek vyžadujeme:
 • originál a kopii potvrzení o vykonaných zkouškách (nestačí index)(neplatí pro studenty FAST, jejichž výsledky lze najít v intranetu)
 • ověřené harmonogramy předmětů (neplatí pro studenty FAST)
Na výše uvedené pracovníky se obracejte v jejich úředních hodinách.

 

Schválil: Ing Jan Holešovský, Ph.D.,
vedoucí Ústavu matematiky a DG.
V Brně 30. srpna 2022

 

Upozornění pro studenty

 

Upozorňuji studenty,
že zaregistrování se do RJ (rozvrhové jednotky) je povinností studentů, nikoliv učitelů. Řešení závažnějších problémů (individuální studijní plán, nemožnost zapsání se do RJ matematiky apod.) je v kompetenci RNDr. Rudolfa Schwarze, CSc., k čemu má vyčleněny úřední hodiny – středa 10.30 – 11.30.

Schválil: Ing Jan Holešovský, Ph.D.,
vedoucí Ústavu matematiky a DG.
V Brně 1. září 2022.