VAC004 – Řešené příklady z matematiky

VAC004 – Řešené příklady z matematiky

Volitelný předmět

 

Pro zimní semestr 2023 nabízí Ústav matematiky a deskriptivní geometrie nový volitelný předmět Řešené příklady z matematiky. Předmět je určen jako podpora základního kurzu Matematika 1. Cílem tohoto volitelného předmětu je usnadnit studentům prvního ročníku přechod ze střední školy a přispět ke zvýšení schopnosti studentů předmět Matematika 1 úspěšně absolvovat.

 
Komu je předmět určen?

Především posluchačům kurzu Matematika 1, kteří by si rádi upevnili své znalosti středoškolské matematiky a získali také jistotu při řešení vybraných témat předmětu Matematika 1, která činí studentům u zkoušky největší potíže. Vybraným okruhům z Matematiky 1 je možné se věnovat pečlivěji a studenti uvidí další typické příklady.

 
Jaké jsou podmínky?

Je potřeba se do předmětu včas zaregistrovat ve Studisu, neboť předmět bude otevřen jen při dostatečném počtu zájemců. Předmět je ukončen zápočtem, jehož jedinou podmínkou je splnění alespoň 60% účasti. Navíc je předmět hodnocen 2 kredity.

 
Kdy a kde?

V pondělí od 16:00 do 17:40 v učebně Z240; předmět začíná 2. týden semestru.

 

Bližší informace najdete na webu ústavu nebo u garanta předmětu.

 

Ing. Jan Holešovský, Ph.D.
garant předmětu

icona pdf Leták