Výběrové řízení na obsazení míst studentských pedagogicko-vědeckých sil

Na základě pokynu děkana č. 5/2022
vypisuji k 1. 9. 2023 výběrové řízení na

4 místa studentských pedagogicko-vědeckých sil (SPVS)

na Ústav matematiky a deskriptivní geometrie FAST VUT v Brně.

 

Náplň SPVS:

  • spolupráce na zajištění výukového procesu (příprava didaktických pomůcek, digitálních prezentací, schémat, tabulek, snímků, diapozitivů atd.),
  • spolupráce na vědecko-výzkumných pracích.

Pracovní doba SPVS je 15 hodin měsíčně, za což student obdrží 1 500 Kč za měsíc formou mimořádného stipendia. Činnost SPVS probíhá od září do června. Přihlášky podávejte na sekretariát Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie do 20. 9. 2023.

V přihlášce mj. uveďte: jméno a příjmení, ročník studia, studijní skupinu, osobní číslo studenta (VUT číslo), e-mailovou kontaktní adresu, číslo mobilního telefonu. Děkan o navržených uchazečích rozhodne do 22. 9. 2023.

 

Ing. Jan Holešovský, Ph.D.

vedoucí ÚMDG

 

Výběrové řízení na obsazení míst studentských pedagogicko-vědeckých sil icona pdf