VAC003 – Řešené příklady z matematiky 2

VAC003 – Řešené příklady z matematiky 2

Volitelný předmět

 

Pro letní semestr nabízí Ústav matematiky a deskriptivní geometrie volitelný předmět, který má sloužit jako podpora k předmětu Matematika 2, a tím přispět ke zvýšení schopnosti studentů předmět Matematika 2 úspěšně absolvovat.

 
Komu je tento předmět určen?

Především studentům, kteří si chtějí upevnit své znalosti a získat větší jistotu při řešení příkladů z témat, která činí posluchačům předmětu Matematika 2 největší potíže. Vybraným okruhům z Matematiky 2 se lze věnovat pečlivěji a studenti uvidí další typické příklady.

 
Jaké jsou podmínky?

Je potřeba se do předmětu včas zaregistrovat ve Studisu, neboť předmět bude otevřen jen při dostatečném počtu zájemců. Předmět je ukončen zápočtem, jehož jedinou podmínkou je splnění alespoň 60% účasti. Navíc je předmět hodnocen 2 kredity.

 
Kdy a kde?

V úterý od 18:00 do 19:40 v učebně Z240; předmět začíná 2. týden semestru.

 

Další informace k předmětu Vám rád poskytne
Ing. Jan Holešovský, Ph.D.
garant předmětu

icona pdf Leták