Upozornění pro studenty

Upozorňuji studenty,
že zaregistrování se do RJ (rozvrhové jednotky) je povinností studentů, nikoliv učitelů. Řešení závažnějších problémů (individuální studijní plán, nemožnost zapsání se do RJ matematiky apod.) je v kompetenci RNDr. Rudolfa Schwarze, CSc., k čemu má vyčleněny úřední hodiny – středa 10.00 – 11.00.

Schválil: Ing Jan Holešovský, Ph.D.,
vedoucí Ústavu matematiky a DG.
V Brně 1. září 2023.