Jubileum prof. RNDr. Josefa Diblíka, DrSc.

Při kradmém pohledu na datum narození
 

prof. RNDr. Josefa Diblíka, DrSc.,

 
si dovolujeme, v souladu s pravidly GDPR co nejmlhavějším způsobem, upozornit na jeho významné, tedy sedmdesáté, životní jubileum 30. ledna 2023.

Prof. J. Diblík byl dlouholetým vedoucím Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FAST VUT v Brně. V současné době působí mimoto i na Ústavu matematiky FEKT a na výzkumném centru CEITEC, kde vede grant GA ČR i studenty doktorského studia.

Jeho osobní nasazení i významný vědecký přínos pro studium diferenčních, obyčejných diferenciálních, integrodiferenciálních i dalších rovnic kvalifikovaně zhodnotí povolanější odborníci domácí i zahraniční. Zde proto připomeneme jen základní údaje:

Prof. Josef DiblíkPedagogické a vědecké tituly:

 • M.S., Faculty of Mechanics and Mathematics, Oděská univerzita (Ukrajina), 1976
 • CSc., 1979, Oděská univerzita
 • RNDr., 1980, Masarykova univerzita, Brno
 • doc., 1986, Masarykova univerzita, Brno
 • prof., 1995, Masarykova univerzita, Brno
 • DrSc., 2000, Akademie věd ČR, Praha

Hostující profesor:

 • Humboldt University, Berlin
 • University of Klagenfurt
 • Technical University Dresden
 • Poznan Technical University
 • Warsaw University, Bialystok
 • Žilinská univerzita
 • Kiev University

Ocenění vědeckou komunitou:

 • Outstanding Student Price of the Minister of Education, Kiev, 1974
 • Medal of Military Academy, Brno, 1997
 • Memory Medal of the Dean of Faculty of Sciences, Žilinaská univerzita, 2003
 • Memory letter of the Dean of Faculty of Sciences, Žilinská univerzita, 2008
 • Memory medal of M. M. Bogoljubov, Kiev, 2009
 • Academician of Academy of Science of Ukrainian Universities, 2015
 • Gold Medal Signum Excellentiae, FAST VUT v Brně, 2016
 • Medal of Higher School Academy of Sciences of Ukraine on the occasion of 25th anniversary of Higher School Academy of Sciences of Ukraine for distinguished scientific achievements in the theory of differential equations, control theory and optimization theory, 2017
 • Gratitude letter of Taras Shevchenko National Universit of Kyiv, Faculty of Computer Science and Cybernetics, for many years of scientific cooperation, 2017
 • Memory medal of the Rector of Žilina University in Žilina and the Dean of Faculty of Mechanical Engineering of Žilina, Žilinská univerzita, 2018
 • Memory medal of the Dean of Faculty of Civil Engineering, FAST VUT v Brně, 2019
 • Mistr cechu hmotařského, FAST VUT v Brně, 2023

Přejme Josefu Diblíkovi i jeho pokračovatelům, aby měli příležitosti tento seznam významně rozhojňovat.