Jarní přípravné kurzy z matematiky a fyziky a kurz deskriptivní geometrie

JARNÍ PŘÍPRAVNÉ KURZY z matematiky a fyziky
a kurz deskriptivní geometrie

2. března až 13. dubna 2024, kurz CŽV.

Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav fyziky a Ústav matematiky a deskriptivní geometrie připravily pro uchazeče o studium na FAST VUT v Brně zahajovaném v akademickém roce 2024–2025 Jarní přípravný kurz fyziky a matematiky k přijímacím zkouškám a kurz deskriptivní geometrie.
 
Fyzikální teoretické okruhy a příklady jsou voleny s cílem zdárného složení přijímacích zkoušek. Důraz je kladen na osvojení si základních fyzikálních principů a dějů, včetně snahy o samostatnou a správnou volbu postupu při řešení příkladů.  
Kurz z deskriptivní geometrie nabídne první seznámení s problematikou, kurz z matematiky a fyziky pomůže také částečně připravit k maturitě.
 
V případě otevření kurzů budou vyučované prezenční formou.
 
PO ÚSPĚŠNÉM ABSOLVOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉHO TESTU Z MATEMATIKY A FYZIKY V RÁMCI JARNÍCH PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ BUDE MOŽNÉ PŘIJETÍ UCHAZEČŮ BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.

 

NA TYTO KURZY SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT POUZE ELEKTRONICKY OD 8. 1. 2024 DO 2. 3. 2024
na stránkách
http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/

 
icona pdf Leták