Uznávání zkoušek v akademickém roce 2023/2024

Přípravou podkladů pro uznávání zkoušek v akademickém roce 2023/2024 pověřuje vedoucí ÚMDG následující akademické pracovníky:

 

Předmět Uznávající dveře č.
 
Matematika – doktorské studium: prof. Ing. Jiří Vala, CSc. 220
 
Matematika – magisterské a bakalářské pro obor geodézie a kartografie: Mgr. Jan Šafařík, Ph.D. 221
 
Deskriptivní geometrie – bakalářské studium pro obor geodézie a kartografie: Mgr. Jan Šafařík, Ph.D.
RNDr. Jana Slaběňáková
221
227
 
Matematika – magisterské, bakalářské a kombinované studium: prof. Ing. Jiří Vala, CSc.
RNDr. Jana Slaběňáková
220
227
 
Konstruktivní geometrie – bakalářské a kombinované studium: Mgr. Jan Šafařík, Ph.D.
RNDr. Jana Slaběňáková
221
227
 
Pro uznávání zkoušek vyžadujeme:
  • originál a kopii potvrzení o vykonaných zkouškách, nestačí index (neplatí pro studenty FAST, jejichž výsledky lze najít v intranetu),
  • ověřené harmonogramy předmětů (neplatí pro studenty FAST).
Na výše uvedené pracovníky se obracejte v jejich úředních hodinách.

 

Schválil: Ing Jan Holešovský, Ph.D.,
vedoucí Ústavu matematiky a DG.
V Brně 1. září 2023.