Přednáška prof. Mihály Pituka – Ergodicity in nonautonomous linear ordinary differential equations

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Vás zve na přednášku

Ergodicity in nonautonomous linear ordinary differential equations

Úterý 24. srpna 2021 ve 13:00

 

Abstract. The weak and strong ergodic properties of nonautonomous linear ordinary differential equations are considered. It is shown that if the coefficient matrix function is bounded, essentially nonnegative and uniformly irreducible, then the normalized positive solutions are asymptotically equivalent to the Perron vectors of the strongly positive transition matrix at infinity (weak ergodicity). If, in addition, the coefficient matrix function is uniformly continuous, then the convergence of the normalized positive solutions to the same strongly positive limiting vector (strong ergodicity) is equivalent to the convergence of the Perron vectors of the coefficient matrices.

 

v zasedací místnosti ústavu (2 patro Z205), ul. Žižkova 17.

Přednášku přednese Prof. Mihály Pituk,

Department of Mathematics, University of Pannonia, Egyetem út 10, 8200, Veszprém, Hungary

 

Přednáška je určena všem zájemcům o problematiku. Přednáška se uskuteční za podpory Rozvojového programu RP902119002/11121.

 

Prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.

vedoucí ÚMDG

 

Leták icona pdf