BAA013 – Konstruktivní geometrie

BAA013 – Konstruktivní geometrie
pro kombinované studium


Akademický rok 2022/2023:


 • icona pdf Okruhy k písemné zkoušce
 • icona pdf Cíle kurzu, program konzultací, doporučená literatura,…

 • Konzultační dny jsou:
  * 10. února 2023, 8.00 – 9.50, C423
  * 24. února 2023, 8.00 – 9.50, C423
  * 10. března 2023, 8.00 – 9.50, C423
  * 24. března 2023, 8.00 – 9.50, C423
  * 7. dubna 2023, Velký pátek
  * 21. dubna 2023, 8.00 – 9.50, C423
  * 5. května 2023, 8.00 – 9.50, C423

 • Konzultace:
  :: 1. konzultace: Mongeovo promítání
  :: 2. konzultace: Mongeovo promítání, Teoretické řešení střech
  :: 3. konzultace: Teoretické řešení střech, Topografické plochy
  :: 4. konzultace: Pravoúhlá axonometrie
  :: 5. konzultace: Lineární perspektiva
  :: 6. konzultace: Lineární perspektiva

 • Konzultace probíhají vždy v pátek od 8.00 do 12.00.
 • Společná konzultace z deskriptivní geometrie bude v pátek v čase 8.00 – 9.50 v učebně C423.

 • Vypracované testy budou opravovat:
  :: Mgr. et Mgr. Jan Šafařík, Ph.D.: počáteční písmeno příjmení A – L (včetně)
  :: RNDr. Jana Slaběňáková: počáteční písmeno příjmení M – Ž
  Testy, prosíme, posílejte přímo vašemu konzultantovi.

 • Poznámky k testům:
  :: Nutnou a postačující podmínkou pro získání zápočtu je vypracování všech testů.
  :: Všechny testy musí být odevzdány před zkouškou.
  :: Testy je možno vypracovat i v průběhu zimního semestru a případné dotazy řešit průběžně s konzultanty.
  :: Testy mohou být odevzdány jednotlivě a v libovolném pořadí. Neodevzdávejte je však po částech, ale vždy jeden test jako celek.
  :: První test je možno vyřešit celý na základě níže uvedených materiálů.
  :: Doporučujeme testy odevzdávat průběžně, využívat maximálně konzultací (po domluvě i jiných dnů, případně pomocí e-mailů) pro vyjasnění problémových částí testů.
  :: Studenti vyšších ročníků, kteří předmět opakují a mají už odevzdané a uznané některé testy, mohou odevzdávat jen testy chybějící. Pokud neodevzdali zatím testy žádné, odevzdávají testy podle platného akademického roku.

 

Prezentace ke společným konzultacím:


 

Zadání testů:

Pokyny pro odevzdané testy:

 • Každý list bude hůlkovým písmem obsahovat jméno a příjmení, studijní skupinu a číslo příkladu.
 • U příkladů, které jsou zadány předlohou, rýsujte přímo do předlohy.
 • U testu č. 3 (Teoretické řešení střech, topografické plochy) při tisknutí souboru zadejte ve vlastnostech tisku u „Velikosti a zpracování stránek“ odrážku „Skutečná velikost“, kvůli příkladům na topografické plochy.
 • V některých testech se nacházejí příklady označené jako „NP“, což znamená „nepovinné“. Tyto příklady jsou navíc na procvičení a nemusíte je vypracovávat. Odevzdáváte pouze všechny číslované příklady.

 

Základní literatura:

 1. Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 4.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. ISBN 978-80-7204-626-3.

  Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie

 2. Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Sbírka řešených příkladů z konstruktivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2021.

  GeoGebra</div
 3. Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 3.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. ISBN 978-80-7204-626-3.
 4. Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 2.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2008.
 5. Bulantová, Jana – Hon, Pavel – Prudilová, Květoslava – Puchýřová, Jana – Roušar, Josef – Roušarová, Veronika – Slaběňáková, Jana – Šafářová, Hana – Šafařík, Jan – Zrůstová, Lucie: Deskriptivní geometrie pro kombinované studim, pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, CD-ROM, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno 2004.
 6. Bulantová, Jana – Prudilová, Květoslava – Roušar, Josef – Šafařík, Jan – Zrůstová, Lucie: Sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. https://mat.fce.vutbr.cz/studium/geometrie/
 7. Bulantová, Jana – Prudilová, Květoslava – Puchýřová, Jana – Roušar, Josef – Roušarová, Veronika – Slaběňáková, Jana – Šafářová, Hana – Šafařík, Jan – Zrůstová, Lucie: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006. https://mat.fce.vutbr.cz/studium/geometrie/
 8. Bulantová, J. – Morávková, B. – Prudilová, K. – Puchýřová, J. – Roušar, J. – Slaběňáková, J. – Šafařík, J. – Šafářová, H. – Zrůstová, L.: Vyrovnávací kurz deskriptivní geometrie BA91, Fakulta stavební VUT v Brně, 2007. https://mat.fce.vutbr.cz/studium/geometrie/
 9. Bulantová, J. – Prudilová, K. – Puchýřová, J. – Zrůstová, L.: Úlohy o zborcených plochách, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006. https://mat.fce.vutbr.cz/studium/geometrie/
 10. Šafářová, H.: Teoretické řešení střech, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006. https://mat.fce.vutbr.cz/studium/geometrie/

 

Doporučená literatura:

 1. Holáň, Štěpán – Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie I. – Kuželosečky, Fakulta stavební VUT, Brno 1988.
 2. Holáň, Štěpán – Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie II. – Promítací metody, Fakulta stavební VUT, Brno 1989.
 3. Holáň, Štěpán – Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie III. – Plochy stavebně technické praxe, Fakulta stavební VUT, Brno 1992.
 4. Moll, Ivo – Prudilová, Květoslava – Puchýřová, Jana – Slaběňáková, Jana – Roušar, Josef – Slatinský, Emil – Slepička, Petr – Šafářová, Hana – Šafařík, Jan – Šmídová, Veronika – Švec, Miloslav – Tomečková, Jana: Deskriptivní geometrie, verze 1.0 – 1.3 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, FAST VUT Brno, 2001-2003.
 5. Piska, Rudolf – Medek, Václav: Deskriptivní geometrie I, SNTL/SVTL, Praha 1966.
 6. Piska, Rudolf – Medek, Václav: Deskriptivní geometrie II, SNTL/ALFA, Praha 1975.
 7. Vala, Josef: Deskriptivní geometrie I, Fakulta stavební VUT, Brno 1997.
 8. Vala, Josef: Deskriptivní geometrie II, Fakulta stavební VUT, Brno 1997.

 

Kontakty:

Jméno E-mail Telefon
RNDr. Jana Slaběňáková slabenakova.j@fce.vutbr.cz tel.: +420 5 4114 7603
Mgr. et Mgr. Jan J. Šafařík, Ph.D. safarik.j@fce.vutbr.cz tel.: +420 5 4114 7606