BAA013 – Konstruktivní geometrie

BAA013 – Konstruktivní geometrie
pro kombinované studium


Akademický rok 2023/2024:


 • icona pdf Okruhy k písemné zkoušce
 • icona pdf Cíle kurzu, program konzultací, doporučená literatura,…

 • Konzultační dny jsou:
  * 9. února 2024, 8.00 – 9.50, C423
  * 22. února 2024, 8.00 – 9.50, C423
  * 8. března 2024, 8.00 – 9.50, C423
  * 22. března 2024, 8.00 – 9.50, C423
  * 5. dubna 2024, 8.00 – 9.50, C423
  * 19. dubna 2024, 8.00 – 9.50, C423
  * 3. května 2024, 8.00 – 9.50, C423

 • Konzultace:
  :: 1. konzultace: Mongeovo promítání
  :: 2. konzultace: Mongeovo promítání, Teoretické řešení střech
  :: 3. konzultace: Teoretické řešení střech, Topografické plochy
  :: 4. konzultace: Pravoúhlá axonometrie
  :: 5. konzultace: Lineární perspektiva
  :: 6. konzultace: Lineární perspektiva

 • Konzultace probíhají vždy v pátek od 8.00 do 12.00.
 • Společná konzultace z deskriptivní geometrie bude v pátek v čase 8.00 – 9.50 v učebně C423.

 • Poznámky k testům:
  :: Nutnou a postačující podmínkou pro získání zápočtu je vypracování všech testů.
  :: Všechny testy musí být odevzdány před zkouškou.
  :: Testy je možno vypracovat i v průběhu zimního semestru a případné dotazy řešit průběžně s přednášejícím.
  :: Testy mohou být odevzdány jednotlivě a v libovolném pořadí. Neodevzdávejte je však po částech, ale vždy jeden test jako celek.
  :: První test je možno vyřešit celý na základě níže uvedených materiálů.
  :: Doporučuji testy odevzdávat průběžně, využívat maximálně konzultací (po domluvě i jiných dnů, případně pomocí e-mailů) pro vyjasnění problémových částí testů.

   

  Prezentace ke společným konzultacím:

   

  Zadání testů:

  Pokyny pro odevzdané testy:

  • Každý list bude hůlkovým písmem obsahovat jméno a příjmení, studijní skupinu a číslo příkladu.
  • U příkladů, které jsou zadány předlohou, rýsujte přímo do předlohy.
  • U testu č. 3 (Teoretické řešení střech, topografické plochy) při tisknutí souboru zadejte ve vlastnostech tisku u „Velikosti a zpracování stránek“ odrážku „Skutečná velikost“, kvůli příkladům na topografické plochy.
  • V některých testech se nacházejí příklady označené jako „NP“, což znamená „nepovinné“. Tyto příklady jsou navíc na procvičení a nemusíte je vypracovávat. Odevzdáváte pouze všechny číslované příklady.

   

  Základní literatura:

  1. Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 4.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. ISBN 978-80-7204-626-3.

   Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie

  2. Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Sbírka řešených příkladů z konstruktivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2021.

   GeoGebra</div
  3. Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 3.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. ISBN 978-80-7204-626-3.
  4. Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 2.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2008.
  5. Bulantová, Jana – Hon, Pavel – Prudilová, Květoslava – Puchýřová, Jana – Roušar, Josef – Roušarová, Veronika – Slaběňáková, Jana – Šafářová, Hana – Šafařík, Jan – Zrůstová, Lucie: Deskriptivní geometrie pro kombinované studim, pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, CD-ROM, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno 2004.
  6. Bulantová, Jana – Prudilová, Květoslava – Roušar, Josef – Šafařík, Jan – Zrůstová, Lucie: Sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. https://mat.fce.vutbr.cz/studium/geometrie/
  7. Bulantová, Jana – Prudilová, Květoslava – Puchýřová, Jana – Roušar, Josef – Roušarová, Veronika – Slaběňáková, Jana – Šafářová, Hana – Šafařík, Jan – Zrůstová, Lucie: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006. https://mat.fce.vutbr.cz/studium/geometrie/
  8. Bulantová, J. – Morávková, B. – Prudilová, K. – Puchýřová, J. – Roušar, J. – Slaběňáková, J. – Šafařík, J. – Šafářová, H. – Zrůstová, L.: Vyrovnávací kurz deskriptivní geometrie BA91, Fakulta stavební VUT v Brně, 2007. https://mat.fce.vutbr.cz/studium/geometrie/
  9. Bulantová, J. – Prudilová, K. – Puchýřová, J. – Zrůstová, L.: Úlohy o zborcených plochách, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006. https://mat.fce.vutbr.cz/studium/geometrie/
  10. Šafářová, H.: Teoretické řešení střech, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006. https://mat.fce.vutbr.cz/studium/geometrie/

   

  Doporučená literatura:

  1. Holáň, Štěpán – Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie I. – Kuželosečky, Fakulta stavební VUT, Brno 1988.
  2. Holáň, Štěpán – Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie II. – Promítací metody, Fakulta stavební VUT, Brno 1989.
  3. Holáň, Štěpán – Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie III. – Plochy stavebně technické praxe, Fakulta stavební VUT, Brno 1992.
  4. Moll, Ivo – Prudilová, Květoslava – Puchýřová, Jana – Slaběňáková, Jana – Roušar, Josef – Slatinský, Emil – Slepička, Petr – Šafářová, Hana – Šafařík, Jan – Šmídová, Veronika – Švec, Miloslav – Tomečková, Jana: Deskriptivní geometrie, verze 1.0 – 1.3 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, FAST VUT Brno, 2001-2003.
  5. Piska, Rudolf – Medek, Václav: Deskriptivní geometrie I, SNTL/SVTL, Praha 1966.
  6. Piska, Rudolf – Medek, Václav: Deskriptivní geometrie II, SNTL/ALFA, Praha 1975.
  7. Vala, Josef: Deskriptivní geometrie I, Fakulta stavební VUT, Brno 1997.
  8. Vala, Josef: Deskriptivní geometrie II, Fakulta stavební VUT, Brno 1997.

   

  Kontakt:

  Jméno E-mail Telefon
  Mgr. et Mgr. Jan J. Šafařík, Ph.D. Jan.Safarik@vut.cz tel.: +420 5 4114 7606