Kurz celoživotního vzdělávání „Řešení aplikačních úloh z matematiky II“

KURZ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
ŘEŠENÍ APLIKAČNÍCH ÚLOH Z MATEMATIKY II

 

Kurz bude zahájen ve čtvrtém týdnu  zimního semestru v úterý 11. října 2022 a bude ukončen 29. litopadu 2022.

 
Náplň kurzu:
Kurz je zaměřen na doplnění a rozšíření znalostí aplikačních úloh z matematiky formou řešených příkladů. Je doporučen zejména studentům 2. ročníku, kteří si chtějí zlepšit a upevnit svoje znalosti v aplikačních oblastech využívajících základy vysokoškolské matematiky a v oblasti využívané základní matematiky.
 
Časový rozvrh a cena:
Kurz proběhne v osmi lekcích, vždy v úterý v době od 18:00 – 19:30, posluchárna bude oznámena na stránkách Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie.
Cena kurzu (včetně DPH) je 770Kč.
 

NA TYTO KURZY SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT POUZE ELEKTRONICKY OD 30. 9. 2022
na stránkách
http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/

 
icona pdf Leták